Noticias y alertas

BASES DEL XV CONCURS DE FOTOGRAFIA "SANT JORDI 2021". Es convoca la quinzena edició del Concurs de Fotografia Sant Jordi 2021, ...

14/04/2021BASES DEL XV CONCURS DE FOTOGRAFIA "SANT JORDI 2021".Es convoca la quinzena edició del Concurs de Fotografia Sant Jordi 2021, que es regirà per les següents bases:1. OBJECTE: Aquest concurs de fotografia pretén destacar els millors treballs fotogràfics que posin de manifest el següent tema: "La Natura Coloniera".2. PREMIS: El concurs estarà dotat dels següents premis, un total de 450€ seran repartits en:

Un primer premi de 200€
 Un segon premi de 150€
 I, un tercer premi de 100€

Tant els premis com la seva dotació seran indivisibles. Així mateix es podran atorgar mencions honorífiques, que a judici del jurat resultin mereixedores d'aquest reconeixement.3. QUI POT PARTICIPAR: Podran participar-hi totes les persones físiques que ho sol·licitin i que compleixin els següents bases. No podran participar en el present concurs aquelles persones físiques que hagin estat beneficiàries d'una convocatòria similar i hagin obtingut premis amb la mateixa obra.4. TEMA I PRESENTACIÓ DE LES OBRES: Els treballs fotogràfics versaran sobre la flora i fauna coloniera. El que s'ha de pretendre és exaltar la bellesa dels paratges naturals i destacar l'encant dels petits detalls que hi puguem trobar. No es cerca la realització de bodegons o natures mortes, sinó la fotografia de natura in situ.Es valorarà la qualitat fotogràfica i artística dels treballs com a medi d'expressió plàstica, de zero a deu punts, per cada membre del jurat. També, de forma singular, l'interès per a la promoció de la Colònia en el seu aspecte turístic o comercial, de zero a quinze punts per cada membre del jurat.

Seran premiats els tres treballs que obtinguin una puntuació major, i hauran de ser originals i inèdits.

Els treballs fotogràfics que es presentin al certamen constaran d'una única fotografia. Cada participant pot presentar-ne un màxim de 3, que seran valorades individualment. La mida de les fotografies serà en DIN A4, és a dir de 21x29,7 cm.5. DOCUMENTACIÓ: La fotografia haurà d'aferrar-se damunt una cartolina negra de 25x35 cm. Al dors d'aquesta hi figurarà únicament el títol. L'obra haurà d'anar acompanyada d'un sobre tancat. A l'exterior del sobre apareixerà un altre cop només el títol. Al seu interior contindrà:- El negatiu o la fotografia digital en alta qualitat en un USB, que juntament amb els drets de reproducció de totes les fotografies premiades, passaran a ser propietat de la Junta de Districte i de l'Ajuntament de Ses Salines.

- Les dades de l'autor: nom, cognoms, DNI, telèfon i direcció.

- Declaració d'acceptació de les bases.

En cap cas aquestes dades han d'aparèixer a la fotografia, es desqualificaran les obres que duguin alguna inscripció que pugui identificar al concursant.6. TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS: El termini de presentació serà com a màxim fins al 20 d'abril de 2021 i la seva presentació anirà dirigida al president de la Junta de Districte.

7. JURAT: El jurat, designat mitjançant Decret de Batlia, serà presidit pel president de la Junta de Districte. El jurat estarà format per un mínim de 3 persones i fins a un màxim de 8, comptant amb un expert en la matèria. A criteri del jurat, els premis es poden declarar deserts. El jurat del concurs té la facultat d'interpretar-ne les Bases i de suplir qualsevol dubte o manca de regulació d'acord amb la seva pròpia finalitat.8. ENTREGA DE PREMIS: La resolució del jurat es farà pública a l'inici de les Festes de Sant Jordi 2021, estant totes les fotografies exposades durant les festes. El lliurament dels premis i mencions honorífiques es farà pública durant les festes i es celebrarà a un acte públic.9. DEVOLUCIÓ DE LES OBRES: Els treballs fotogràfics no seleccionats es tornaran als autors una vegada siguin lliurats els premis als guanyadors i podran recollir-se a les oficines del Centre Cívic en un termini màxim de dos mesos.

Más Información

Cerrar [X]Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y recopilar datos estadísticos sobre hábitos de navegación. El uso de cookies es necesario para la notificación de incidencias. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies